Andrik Fysio & Revalidatie biedt de mogelijkheid voor een second opinion. Dit is een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere (sport)fysiotherapeut dan de eigen therapeut.

Dit kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over het geboden onderzoek/behandeltraject. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling.

Heeft u behoefte aan een second opinion? Maak dan een afspraak bij Andrik Fysio & Revalidatie.